Sõlmiti leping Veeteede Ameti büroohoone teeninduskeskuse rajamiseks

Vanalinna Ehitus ja Veeteede Amet sõlmisid töövõtulepingu Hundipea sadama büroohoone teeninduskeskuse rajamiseks, aadressil Lume 9, Tallinn.

Ehitustööde käigus rekonstrueeritakse 325,5m² hoone esimene korrus ja tehnosüsteemid.

Ehitustöödega alustati käesoleval kuul ning tööd lõpetatakse märtsis 2020.