PEATÖÖVÕTT

Meie peamiseks tegevusalaks Eestis on ehituslik peatöövõtt ja projektijuhtimine. Tagame paindliku ja kvaliteetse teostuse kokkulepitud tähtaja jooksul vastavalt tellija soovidele. Selleks, et ehitusprotsess kulgeks ladusalt hoolitseme ise projekteerimise juhtimise eest. Meie koostatud eelarved on täpsed ning põhjalikud. Ehitustöid korraldavad professionaalsed ning pühendunud ehitusinsenerid. Tehtud töödele anname alati kindla garantii.

 

PROJEKTEERIMISE JUHTIMINE

Saame kinnitada, et ehitusettevõtte oskusteabe kaasamisel projekteerimise algfaasis, saavutab tellija kasutajakesksed hoone ekspluatatsiooniga seotud lahendused mõistlike kuludega ning kindluse püsida  planeeritud eelarves. Soovi korral juhime kogu projekteerimise protsessi alates detailplaneeringu algatamisest kuni ehitusloa taotlemiseni. Selge ehitusmaksumuse määramiseks koostame põhjaliku eelarve, mis tagab kindluse kogu ehitusperioodiks.

 

FASSAADITÖÖD

Oleme pikaajaline ning hinnatud fassaaditööde teostaja nii Soomes kui ka Rootsis. Renoveerime ja soojustame vanu fassaade ning sokleid, korrastame erineva raskusastmega karniise.

 

PUIDUST AVATÄIDETE RESTAUREERIMINE

Korrastame ja restaureerime vanu aknaid, uksi, puittreppe ja mööblit. Tööde teostamiseks on meil kõiki võimalusi pakkuv puidu restaureerimise töökoda ning kvalifitseeritud restauraatorite meeskond. Puidu ennistamisel kasutame traditsioonilisi töövõtteid ning autentseid ja sobivaid ehitusmaterjale.