Sõlmiti projekteerimis- ja ehitustööde töövõtuleping Muraste Kooli koolimaja laiendamiseks

Vanalinna Ehitus sõlmis lepingu Strantum OÜ-ga Muraste Kooli koolimaja laiendamiseks Harku vallas, aadressil Lee tee 9, Muraste. Teostatavate tööde käigus rajatakse olemasoleva koolihoone klasside ploki ja spordisaali vahelisele alale kahekorruseline juurdeehitus, mille puhul järgitakse olemasoleva hoone arhitektuurset stiili. Olemasoleva hoone ja uue hooneosa vahele kavandatakse tuulte eest varjatud sisehoov väliklasside tarbeks. Tööde mahtu kuulub elektrivarustuse, nõrkvoolusüsteemide, kütte ja ventilatsiooni ning veevarustuse ja kanalisatsiooni väljaehitamine. Juurdeehituse ehitisealune pind on 669,6m² , suletud netopind 1135,4m² ja hoone maht 4382 m³ . Tööde teostamiseks on tellija koostatud põhiprojekti tasandil tehnilised lahendused, konstruktsioonilise osa projekt ja tööprojektid koostatakse käesoleva töövõtu raames. Projekteerimisega alustatakse hiljemalt märtsis ning ehitustööd lõpetatakse käesoleva aasta augustis.