Alustati Hobuveski rekonstrueerimistöödega

Tallinna Linnateater ja Tallinna Kultuuriamet sõlmisid Vanalinna Ehitus OÜ-ga ehitustööde töövõtulepingu  Tallinnas, Lai tn 47 asuva Hobuveski hoone rekonstrueerimistööde teostamiseks.

Rekonstrueerimistööde käigus korrastatakse hoone fassaad ja avatäited, ehitatakse uus katus koos uue konstruktsiooniga.  Hoone esimesele korrusele on planeeritud teatrisaal, keldrikorrusele publiku garderoob, näitlejate ruumid ning tehnilised abiruumid. Rekonstrueerimistööde raames kohandatakse Hobuveski hoone lähtuvalt teatri vajadustest, sealjuures oluline rõhuasetus seatakse saali akustikale. Tööde teostamisel lähtutakse muinsuskaitse eritingimustest. Ehitustööd lõpetatakse hiljemalt oktoobris 2017.