Sõlmiti ehitustööde leping Swedbank'i IT-maja renoveerimistöödeks

Vanalinna Ehitus OÜ sõlmis töövõtulepingu Swedbank AS-iga Karamelli 6, Tallinn asuva IT-hoone bürooruumide renoveerimistööde teostamiseks. Ehitustöödega alustatakse käesoleva aasta novembris ning tööd lõpetatakse mais 2017.
Kokku renoveeritakse hoone kolm korrust kogupindalaga 3177m2.