Sõlmiti Tallinna Tehnikakõrgkooli peahoone fassaadide puhastamise ja renoveerimise leping

Tallinna Tehnikakõrgkool ja Vanalinna Ehitus OÜ sõlmisid lepingu Tallinna Tehnikakõrgkooli peahoone fassaadide puhastamiseks ja renoveerimiseks, aadressil Pärnu mnt 62, Tallinn. 
Fassaadi korrastamiseks teostatakse liivapritsitööd, fassaadipesu, terrasiit- ja lubikrohvitööd ning paekivist laotud sokli vuukimine.
Ehitustööd valmivad käesoleva aasta oktoobris.