Valmis Vääna mõisa tall-tõllakuur

Juuni alguses tähistas Vääna Mõisakooli koolipere õppeaasta lõppu äsja valminud tall-tõllakuuri hoones.
Vana hoone taastati täielikult, vahetati välja katus ning hoone restaureeriti nii seest kui väljast. Tööde teostamisel järgiti muinsuskaitse eritingimusi, säilitades algupärased paekiviseinad ning valmistades autentsed avatäited.
Hoone restaureerimisel loodi koolilastele kõiki võimalusi pakkuv spordisaal, kus lisaks võimalus pidada aktuseid ning kontserte.
Loe lisaks Harku Valla Teatajast