Vanalinna Ehitus OÜ sõlmis 20. veebruaril ehitustööde töövõtulepingu Laagri kooli Möldre maja juurdeehitustöödeks

Saue vallas, Alliku külas, Veskirahva pst 21 asuv õppehoone on võetud kasutusele 2020. aastal lasteaed-põhikoolina ning peagi algava ehitustöö tulemusel laiendatakse põhikooli ala. Juurde ehitatav hoone ehitatakse praeguse laste mänguväljaku kohale, mis saab endale ehitustööde järgselt uue asukoha. Kavandatav 3954,6 m2 netopinnaga juurdeehitus on projekteeritud olemasoleva hoonega samas kontseptsioonis, mis tähendab, et rajatava juurdeehituse välimus ei eristu olemasolevast hoonest, jättes ehituse järgselt mulje, et tegemist on ühe tervikliku hoonega. Ehituslikult on tegemist suures osas betoon sandwich paneelidest hoonega. Ehitustööd tellib Veskimöldre haridusmaja sihtasutus. Juurdeehituse projekteeris Projektibüroo OÜ.

Ehitustööd valmivad 31.05.2024.