YRITYKSESTÄ

OÜ Vanalinna Ehitus on vuonna 2001 perustettu virolainen rakennusliike, joka toimii Virossa, Suomessa ja Ruotsissa. Yrityksen päätoimialat ovat rakennustoiminnan pääurakointi, julkisivutyöt ja puumateriaalin restaurointi.

Vuodesta 2003 meillä on ollut Viron museoviraston lupa, joka on tunnustus siitä, että olemme omistautuneet vanhojen rakenteiden säilyttämiseen ja entisöintiin. Tavoitteemme on auttaa rakentamaan siltaa arvokkaan menneisyyden ja laadukkaan tulevaisuuden välille.

Vuonna 2009 aloitimme rakentamisen Suomessa, jossa olemme tunnettuja ja arvostettuja julkisivutöiden suorittajina ja rakennusten puuosien restauroijina. Vahvuutenamme ovat erityyppiset rapatut julkisivut ja niiden entisöinti. Olemme kokeneita myös puun restauroijina entistäen sekä ovia ja ikkunoita että arvokkaita puuportaita ja -kalusteita.

Vuonna 2019 perustimme VE Bygg AB -nimisen tytäryhtiön, joka toimii Ruotsissa. VE Bygg tekee pääasiallisesti julkisivutöitä.

Rakennuspalvelua tarjotessamme lähdemme ankarista laatuvaatimuksista ja käytämme ympäristön voimavaroja optimaalisesti. Olemme ottaneet käyttöön kansainvälisiin standardeihin perustuvan ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 ja ISO 45001:2018 laatu-, ympäristö- ja työterveys- ja turvallisuusjohtamisjärjestelmän. Pidämme toiminnassamme tärkeänä myös sosiaalisen vastuun periaatteita.

Pitkäaikaisen menestyksen ja jatkuvan kehityksen takana on omistautunut henkilöstömme, johon kuuluu päteviä ja diplomin omaavia rakennusinsinöörejä ja vuosien kokemuksen omaavia asiantuntijoita. Kehittyvänä yrityksenä pystymme tarjoamaan uudenlaisia ja nokkelia ratkaisuita, jotka ylittävät asiakkaiden odotukset ja takaavat luottamukseen perustuvan yhteistyön.

VISIO JA ARVOT

PÄÄPERIAATTEEMME