YRITYKSESTÄ

OÜ Vanalinna Ehitus on vuonna 2001 perustettu virolainen rakennusyritys, jonka toiminta-alueena on Viro ja Suomi. Yrityksen päätoimialat ovat rakennustoiminnan pääurakointi, julkisivutyöt, maalaustyöt ja puumateriaalin restaurointi.

Vuodesta 2003 lähtien meillä on virolainen muinaismuistosuojelun toimintalupa. Se todistaa, että olemme omistautuneet asiantuntevasti vanhan säilyttämiseen ja kunnostamiseen edistäen sillan rakentamista arvokkaan menneisyyden ja laadukkaan tulevaisuuden välille.

Vuonna 2009 aloitimme toiminnan Suomessa, jossa meidät tunnetaan arvostettuna julkisivutöiden ja rakennusten puuosien kunnostajana. Vahvuuttamme ovat erityyppiset rapatut julkisivut ja niiden kunnostus. Puumateriaalin kunnostustöihin meillä on ammattitaitoinen restaurointitiimi, joka suorittaa restaurointitöitä sekä Tallinnan työpajalla että rakennuskohteissa.

Rakennuspalvelua tarjotessamme lähdemme ankarista laatuvaatimuksista ja käytämme ympäristön voimavaroja optimaalisesti. Olemme ottaneet käyttöön kansainvälisiin standardeihin perustuvan ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 ja OHSAS 18001:2007 laatu-, ympäristö- ja työterveys- ja turvallisuusjohtamisjärjestelmän. Pidämme toiminnassamme tärkeänä myös sosiaalisen vastuun periaatteita.

Pitkäaikaisen menestyksen ja jatkuvan kehityksen takana on omistautunut henkilöstömme, johon kuuluu päteviä ja diplomin omaavia rakennusinsinöörejä ja vuosien kokemuksen omaavia asiantuntijoita. Kehittyvänä yrityksenä pystymme tarjoamaan uudenlaisia ja nokkelia ratkaisuita, jotka ylittävät asiakkaiden odotukset ja takaavat luottamukseen perustuvan yhteistyön.

VISIO JA ARVOT

PÄÄPERIAATTEEMME